လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္လာတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကမၻာ႔အျမင္


စထရိတ္ တိုင္းမ္ အိတ္ဇက္ကူးတစ္ ဒါရိုက္တာ ရွယ္လီ ေသဆုံးျခင္း၊ ၾကား ထဲမွာ သူ႔ကိုဆက္ခံသူ မေရရာျခင္း၊ေရရာလာတဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဂ်ဴလီး ယက္ရဲ႕ က်န္းမာေရးက ရက္ရွည္ေဆးကုသမႈလိုအပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ အားလုံးျပင္ဆင္ၿပီးပါလ်က္ ျဖန္႔ခ်ီဖို႔ ထစ္ေနခဲ႔ရပါတယ္။
အခုေတာ႔ ဂ်ဴလီးယက္ရဲ႕ က်န္းမာေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီမို႔ ေကာ္ပီရိုက္ ကိစၥ အျမန္ၿပီးဖို႔ ဆြးေႏြးေနပါၿပီ။
ၿပီးတာနဲ႔ ရိုက္၊ ျဖန္႔ပို႔ပါပဲ။

စထရိတ္တိုင္းမ္ စလုံးအမ်ိဳးသမီးက မေခဘူး။
ပထမစာမွာ နာမည္ေရွ႕ ဦး တပ္ၿပီး ဒုတိယစာမွာက်ေတာ႔ ကို တဲ႔။
ကိုဇင္ေဝေသာ္ေပါ႔ေလ။ ၿပဳံးမိေသးရဲ႕။ ေမာင္ မဟုတ္လို႔ ေတာ္ေသး။
(June 2 at 9:20am)

Post a Comment