ေျပာမယ္ဆိုလည္း ေျပာစရာပဲ


ဟန္တင္တင္ ဒုတြဲထြက္လာေတာ့ ပတြဲပါ ေအာ္ဒါလိုက္လာတယ္။
ရဟန္းနဲ႔ႏိုင္ငံေရးက ေျပာစရာ ရွိေပမဲ့ ရဟန္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစာေပကေတာ့ မကင္းပါဘူး။ ရာေဇာဝါဒသုတ္က နိင္ငံေရးပုံစံျဖစ္ၿပီး အဂ္ဂညသုတ္က စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအေၾကာင္း ေဟာထားတာပါ။
စပ္မိလို႔ မႏွစ္က ထြက္တဲ့ ကစ္ဆင္းဂ်ားရဲ႕ world order နဲ႔ ဖူကူယားမားရဲ႕ political Order and Political Decay ျမန္မာျပန္ ရွိေနၿပီလားဆိုေတာ့ မရွိေသး၊ တခ်ိဳ႕က ၾကားကို မၾကားဖူးေသးတာ။
ေနာက္ၿပီး ဟန္တင္တန္လို စာမ်က္ႏွာ ၈၀၀ ၀န္းက်င္ကို ၀ယ္မ၀ယ္မသိဘဲ ႐ိုက္ထုတ္ဖို႔က အရဲစြန္႔စရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္မွ ဒါမ်ိဳးေတြ စာအုပ္ျဖစ္လာမွာထင္တယ္။ ေငြအေၾကာင္း စဥ္းစားရင္ သို႔ ျမတ္ဖို႔၊ မရႈံးဖို႔ဆိုရင္ ဒါမ်ိဳးေတြ စဥ္းစားစရာကို မလိုေတာ့ဘူး။

Post a Comment