ေငြတံဆိပ္ ဆုရ ယူ ၂၃ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီလို ျမင္ပါတယ္


၁။ ဆီမီးတက္လာတဲ႔ ေလးသင္းမွာ လူေကာင္ အေသးဆုံး၊ ( ႏိုင္င႔ံ စီးပြားေရး က အဓိကအေၾကာင္း)

၂။ လူေကာင္ေသးေပမဲ႔ စိတ္ဓာတ္ အမာဆုံး၊ (လူမ်ိဳးေရးစိတ္က အဓိက အေၾကာင္း)

၃။ ယူ ၂၃ ကို ဝန္းရံထားတဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္အားေပးမႈက ဘယ္ႏိုင္ငံနဲ႔မဆို ယွဥ္ႏိုင္တယ္ (လူထု၊ စစ္တပ္၊ ခရိုနီ မကြဲေတာ႔ဘူး၊ အားလုံးတစ္သားထဲ။ ဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနရမယ္)

၄။ ရွက္စရာအေကာင္းဆုံးက လက္မွတ္ဦးေအာင္ဝယ္၊ ေမွာင္ခိုေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းတဲ႔ လူတစ္စု (တကယ္မွန္ရင္ ေကာက္က်စ္၊ ယုတ္မာလြန္းတယ္၊ ျမန္မာ လူလတ္တန္စား အမ်ားဆုံးရွိတဲ႔ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြက ဒါကို စံျပ ေတာ္လွန္ျပမွရမယ္။ ၿပီးၿပီးေရာ မထားသင္႔ဘူး၊ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မိရင္ ရဲလက္ အပ္သင္႔တယ္။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္က လူမႈေရး ကင္ဆာပဲ)

၅။ ဦးသိန္းစိန္ တီဗြီကေန အားေပးစကားေျပာတာမ်ိဳးက အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္။ (ဒါေပမဲ႔ မ်က္ႏွာ၊ ကိုယ္အမူအယာ၊ ေလသံက မိုႏိုတုန္းျဖစ္ေနၿပီး အသက္မဝင္ဘူး။ ထိုင္ေျပာေနေတာ႔ အားမပါဘူး။ အားေပးစကားေျပာတာနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာရွင္းျပတာက ေလသံ၊ မ်က္ႏွာထား တူေနလို႔ကို မရဘူး။ အသက္ ႀကီးၿပီဆိုေပမဲ႔ ရသေလာက္ ျပင္ယူသင္႔တယ္)

မွတ္ခ်က္။ ဒီေန႔ သတင္းစာကို ေကာက္မကိုင္တာ၊ ရွင္းတယ္။

Post a Comment