ဒီမွာလည္း တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈ တဲ႔


ဒီမွာလည္း တန္ျပန္ဆႏၵျပမႈ တဲ႔။ ဆြီဒင္ဆိုတာအၿငိမ္သက္ဆုံး၊ အေအးခ်မ္းဆုံး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ ထိပ္တန္းကရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ မြတ္စလင္လူဦးေရနဲ႔ ဆိုေတာ႔ သူတို႔လည္း လမ္းေပၚေရာက္လာၾကေရာ။
"ေက်းဇူးျပဳၿပီး လမ္းေပၚမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ ဆႏၵမျပပါနဲ႔"
ဆိုတဲ႔ လူတစ္စုရဲ႕ဆႏၵျပမႈကို မေက်နပ္လို႔ ဆြီဒင္လူအုပ္ႀကီး လမ္းေပၚေရာက္ လာၾကတာပါ။ လွည့္လည္လမ္းေလ်ွာက္ခြင္႔မရၾကလို႔ တစ္ေနရာထဲမွာပဲ ဆႏၵျပၾကရပါသတဲ႔။ လူနဲ႔ဥပေဒအေၾကာင္း ေလ႔လာခြင္႔ ရလိုက္ပါတယ္။

ဂ်မဏီမွာလည္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးေတြ ရွိေနတယ္။ အားလည္းေကာင္း လာတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဟစ္တလာစတိုင္လ္နဲ႔ပုံ တက္ လာၿပီးတဲ႔ေနာက္ ေထာက္ခံသူ နည္းပါးသြားပါသတဲ႔။ ဆင္ျခင္စရာေပါ႔ေလ။ ဒီသတင္းထဲက သခၤန္းစာႏွစ္ခု ယူၾကည့္မိတာပါ။


Post a Comment