ျပည္က လူကတုံးကိစၥ


ျပည္က လူကတုံးကိစၥကို တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ခံေနလို႔ မသိလိုက္ပါဘူးဗ်ိဳ႕။
သိတဲ့လူက ရွယ္ၾကပါအုံး။ မသိေယာင္ေဆာင္ ေမးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း မူအားျဖင့္ ျပန္ၾကားလိုပါသည္။

Post a Comment