.•• ခ်စ္ျခင္းတရားနဲ႔ သူတို႔ အျမင္ ••.¸


တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ဘုရားစိုက္တဲ႔ ပန္းကေလး ပြင္႔လာတာလု႔ိ တာရာမင္းေဝက ေျပာဖူးပါတယ္။

ဖတ္ဖူးတဲ႔ ေနာက္ထပ္ စာေလးတစ္ေၾကာင္းကေတာ႔ ခ်စ္သူရွာတဲ႔အခါ မ်က္စိ မွတ္ၿပီးရွာရင္ ႏွလုံးသားနဲ႔ ပိုနီးစပ္တယ္ တဲ႔။

လန္႔ ေမာရိုး (Lance Morrow) ကေတာ႔ ေနာက္ေတာက္ေတာက္ပါ။ မစားအပ္တဲ႔အသီးကို စားမိၿပီး တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ခ်စ္သြားၾကလို႔ ထာဝရဘုရားရွင္က ဒဏ္ခတ္တဲ႔အေနနဲ႔ အာဒမ္ နဲ႔ ဧဝ ကို အလုပ္လုပ္ ခိုင္း လိုက္တယ္။ အလုပ္ကို ဒဏ္ခတ္တဲ႔ အေနနဲ႔ ခိုင္းတာ၊ ဆုေပးတဲ႔ အေနနဲ႔ ခိုင္း တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ ကမာၻဦး ကတည္းက အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာေရာ ခ်စ္တယ္ဆိုတာပါဟာ ေကာင္းတဲ႔အဓိပၸါယ္ မေဆာင္ဘူးလို႔ (တိုင္း မဂၢဇင္း မွာ) ေရးခဲ႔ျပန္ပါတယ္။

ဒီေတာ႔ ဘုရားစိုက္တဲ႔ ပန္းကေလးကို မ်က္စိမွိတ္ရွာမိရင္ ဒဏ္ခတ္ျခင္း ခံရေတာ႔မယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရွိသြားပါသလား။ (အလုပ္လက္မဲ႔ ပိုမ်ားလာတဲ႔ေခတ္မို႔ေလ)

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment