အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီး နယ္စည္းမ်ား ရွိတယ္


"မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ စစ္မက္လုိလားမႈနဲ႔ အၾကမ္းဖတ္မႈေတြဟာ (၂၀) ရာစုေႏွာင္း ပုိင္း ပဋိပကၡေတြရဲ႕ သက္ေသခံ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တယ္ ဆုိတာ မြတ္ စလင္ေတြေရာ မြတ္စလင္မဟုတ္သူေတြပါ ဘယ္သူမွ ျငင္းဆန္ လုိ႔ မရႏုိင္ပါ ဘူး"

(ဟန္တင္တန္)

အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ေသြးေခ်ာင္းစီး နယ္စည္းမ်ား ရွိတယ္
(Islam's Bloody Borders)

အုပ္စုမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈစစ္ပြဲေတြဟာ သမုိင္းရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုပါ။ အေရအတြက္နဲ႔ ေျပာရရင္ စစ္ေအးကာလ အတြင္းမွာ လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡစစ္ပြဲေပါင္း (၃၂) ပြဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အာရပ္ အစၥေရး နယ္ေျမအျငင္းပြဲမႈတုိက္ပြဲ၊ အိႏၵိယနဲ႔ ပါကစၥတန္၊ ဆူဒန္က မြတ္စလင္ နဲ႔ မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ား၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ တမီးလ္မ်ား၊ လက္ဘႏြန္က ရွီယိုက္စ္နဲ႔ မရြန္ႏုိက္ မြတ္စလင္ေတြအၾကား ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

၁၉၄၀ နဲ႔ ၁၉၅၀ - ခုႏွစ္ေတြအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြရဲ႕ တစ္ ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ အုိင္ဒင္တတီ (ကုိယ္ပုိင္အမွတ္အသား) နဲ႔ ပတ္သက္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္း ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း စစ္ေတြရဲ႕ ေလးပုံသုံးပုံဟာ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုိင္လုရာက ျဖစ္ လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၀ နဲ႔ ၁၉၈၀ - ခုေတြၾကားမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲအေရ အတြက္က သုံးဆေတာင္ ပုိမ်ားသြားခဲပါတယ္။ ပါဝါလုမႈၾကားမွာ အဲသေလာက္ မ်ားျပားတဲ့ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တာကုိပဲ (ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က) အာ႐ုံ သိပ္မစုိက္ခဲ့ၾကပါဘူး။ စစ္ေအးကာလအၿပီး သုံးေရာင္စုံ ကြဲျပားသြားမႈရဲ႕ ရလဒ္လုိ႔ မွတ္ယူခဲ့ၾကတယ္။

စစ္ေအးတုိက္ပြဲႀကီး အၿပီးမွာေတာ႔ အုပ္စုတြင္း ျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ပုိမ်ား လာပါတယ္။ ဒီေလာက္ ကာလအတြင္းမွာ အဲသေလာက္မ်ားမ်ား စစ္ပြဲေ တြ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိတာ သမုိင္းမွာ မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။
လူမ်ိဳးစုပဋိပကၡေတြ၊ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ စစ္ပြဲေတြကုိ ကမၻာ့ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္း ႀကီး အားလုံးက အညီအမွ် ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိက ေျမလုတုိက္ပြဲႀကီးေတြဟာ ယခင္ ယူဂုိစလားဗီးယားက ခြဲထြက္သြား တဲ့ ဆာ့ဗ္ေတြနဲ႔ ခ႐ုတ္ (ခ႐ုိေအးရွား) အၾကား၊ သီရိလကၤာမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ တမီးလ္လူမ်ိဳးေတြအၾကားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြပါ။ အဲဒါေတြေလာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ မမ်ားတဲ့ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြလည္း ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ယူေရွးရွား (ဥေရာပ၊ အာရွ) ကေန အာဖရိကအထိ နယ္ေျမ အျငင္းပြား မႈ အေျခခံ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အထင္ကရ ပဋိပကၡေတြကေတာ့ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ မြတ္ စလင္မဟုတ္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အျမင္အရ တစ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီဗီလုိက္ေဇးရွင္း ပဋိပကၡဟာ အေနာက္နဲ႔ အေနာက္မဟုတ္ သူေတြၾကားမွာ (West and the rest) ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအဆင့္မွာေတာ့ ပဋိပကၡေတြဟာ အစၥလာမ္နဲ႔ အစၥလာမ္ မဟုတ္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေနပါေတာ့ တယ္။ မြတ္စလင္နဲ႔ မြတ္စလင္ မဟုတ္သူေတြၾကားက မုန္းတီးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈေတြဟာ ျပင္းထန္လွသလုိ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ေဘာ့ စနီးယားမွာဆုိရင္ မြတ္စလင္ေတြဟာ ေအာ္သုိေဒါက္(က္) ဆဗ္လူမ်ိဳးေတြ နဲ႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးစစ္ပြဲ တုိက္ခဲ့ၾကၿပီး ကက္သုိလစ္ ခ႐ုိေအးရွားလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရန္မီး ထပ္ပြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ကုိဆုိဗုိမွာဆုိရင္လည္း အယ္လ္ေဘးနီးယား မြတ္စလင္ေတြဟာ ဆဗ္အစုိးရကုိ မေက်နပ္လုိ႔ စင္ၿပိဳင္ေျမေအာက္အစုိးရ ဖြဲ႔ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအုပ္စုႏွစ္ခုၾကားမွာ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တဲ့ အၾကမ္းဖတ္မႈေတြဟာ မနည္းမေနာ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

အယ္လ္ေဘးနီးယား အစုိးရနဲ႔ ဂရိအစိုးရေတြၾကားမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအတြင္း မွာ ရွိေနတဲ့ သူတုိ လူနည္းစုေလးေတြ႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အၿမဲ တမ္း တက်က္က်က္ ျဖစ္ေနတယ္။ တူရကီနဲ႔ ဂရိေတြကလည္း သမုိင္း တေလ်ာက္လုံး ဦးသူေဆာ္မယ္ တကဲကဲပါပဲ။ ဆုိက္ပရပ္မွာ ၾကည့္ျပန္ေတာ့ တူရကီမြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ဂရိ ေအာ္သုိေဒါက္ေတြရဲ႕ ရန္လုိအမုန္းထားမႈက အမွ်င္တန္းလုိ႔ ေနပါတယ္။ ေကာ္ေကးဆပ္ဘက္ကုိ ၾကည့္ေတာ့ တူရကီေတြနဲ႔ အာေမးနီးယန္းေတြၾကားမွာလည္း နဂါႏုိ ကရာဘက္ (Nagorno Karabakh) ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ေကာ့ေကးဆပ္ ေျမာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ႐ုရွားျပည္ထဲကေန လြတ္လပ္ေရး ရဖုိ႔ ဆုိၿပီး ေခ်ခ်င္း (Chechens) ေတြ၊ အန္ဂုရွ္ (Ingush) ေတြနဲ႔ အျခား မြတ္စလင္ေတြ တုိက္ပြဲဆင္ေနခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေလာက္ ၾကာေနခဲ့ ပါၿပီ။ ေသြးထြက္သံယုိမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲကေတာ့ ၁၉၉၄ - ခုႏွစ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႐ုရွားနဲ႔ ေခ်ခ်င္းတုိ႔အၾကားက စစ္ပြဲပါ။ အန္ဂုရွ္မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ ေအာ္သုိေဒါက္ အာ့စက္ရွန္း (Ossetian) ေတြၾကား မွာလည္း စစ္ပြဲက ျဖစ္ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ေဗာ္လဂါျမစ္ဝွမ္းမွာလည္း တာတာ မြတ္စလင္ေတြဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပုိင္းေတြ ကတည္းကစလုိ႔ ႐ုရွားေတြနဲ႔ တုိက္ ခုိက္လာခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ႐ုရွားနဲ႔ စိတ္မပါ့တပါ သေဘာတူညီမႈ ရယူ ခဲ့ၾကပါတယ္။

(ဆက္ရန္)
ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment