ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္တစ္ရာျပည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ (သစၥာနီ)


အေရးေပၚ အေျပာင္းအလဲ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မနက္ျဖန္ညေန ၇ နာရီခြဲမွာ သူ ေရးသားလ်က္ရွိသည့္ ေအာင္ဆန္းဝါဒ အေၾကာင္း ဆရာက ေျပာပါလိမ့္မည္။
ေနရာ။ မဂၤလဝိဟာရ။


February 22 at 7:54pm
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွစ္တစ္ရာျပည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲ
ေဟာေျပာမည့္သူ သစၥာနီ
တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း
http://www.ustream.tv/channel/thitsarni
၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂
မဂၤလ၀ိဟာရေက်ာင္းတိုက္ ဒုတိယထပ္
ခ်ဴကြင္ညိဳခန္းမ


Post a Comment