ႏုပ်ိဳ ဆည္းဆာ(သို႔)သိေပ်ာ္ရိွေပ်ာ္


" အဘိုး၊' ႀကီးမွ ဝက္သက္ေပါက္ ' ဆိုတဲ႔ စကားကို ဘယ္သူေျပာခဲ႔တာလဲ "
" ဒါေတာ႔ မသိဘူး ေျမး႐ဲ႕၊ ဒါေပမယ္႔ ဆိုကေရးတီး မေျပာခဲ႔ဘူး ဆိုတာေတာ႔ ေသျခာတယ္ "
" ဘာျဖစ္လို႔လဲ အဘိုး "
" ဆိုကေရးတီးႀကီးက အသက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမွ ျမဴးဇစ္ေတြ သင္ယူ၊ အကေတြ သင္ယူခဲ႔ေသးတယ္ "
" ႀကီးေကာင္း ႀကီးမွ အဘုိးရယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔ သင္တာ တဲ႔ တုန္း "
" တစ္ခုခုကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လို႔ ေက်နပ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ရတာက တစ္ခုခုကို ပိုင္ဆိုင္ရလို႔ ေက်နပ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ရတာတက္ ပိုၿပီး အဓိပၸါယ္ ရိွ လို႔ တဲ႔ "

Post a Comment