သူတို႔မသိတဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔


ေျပာရရင္ ဘသားမိုးႀကိဳးပဲ။ စထရိတ္တိုင္းမ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာပြဲကို တခမ္း တနား ဓာတ္ပုံေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။
ၿပီးေတာ႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဖြဲ႔ေျခဥျပင္ဖို႔ အိုေက ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း (ဒါကေတာ႔ ႏိုင္ ငံေရးမို႔ ပါလာတတ္ပါတယ္)။
ဒီမွာ ဝႈိက္ကတ္ကိစၥကို နည္းနည္း တို႔ထိထားတယ္။
စကၤာပူကိုယ္တိုင္ကလည္း မေလး၊ စကၤာပူ ရထားလမ္းတစ္ေလ်ွာက္က (တရားမဝင္ေနထိုင္တယ္လို႔ စကၤာပူက ယူဆ၊ မေလးေတြကလည္း စကၤာပူ ဆိုတာ မေလးရွားရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းပဲလို႔ ယုံၾကည္ခဲ႔ၾကစဥ္ကပါ) မေလးေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ႔တာပါ။


Post a Comment