ဆိုရွယ္ ဘာသာေရး၊ သာသနာျပဳ


ဒီလို တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေတြမွာ တစ္ခ်ိန္က ေက်ာင္းအေပၚ ေက်းဇူးမ်ားၿပီး အခု အသြားအလာခက္ေနၿပီျဖစ္တဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအိမ္ကို ရဟန္းေတြ ကိုယ္ တိုင္ သြားၾက၊ ပရိတ္ရြတ္ေပးၾက၊ အားေပးစကားအနည္းငယ္ေျပာၾက လုပ္ေလ႔လုပ္ထရွိတယ္။
တစ္ေန႔ကို ေလးငါးအိမ္ေပါ႔။ ပင္႔ႂကြမဟုတ္၊ မပင္႔ႂကြ။ ဖုန္းေတာ႔ ႀကိဳတင္ဆက္ ထားၾကတယ္။ သူတို႔တေတြ တကယ္ေပ်ာ္သြားတာ။
ဒါက ဆိုရွယ္ ဘာသာေရး၊ သာသနာျပဳပဲ။ ေနမေကာင္းတဲ႔ အရွင္မဟာကသပ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးေတြက ဘုရားႂကြလာဖို႔ ဘယ္ ပင္႔ရဲပါ႔ မလဲ။ ႂကြသြားေတာ႔ ဝမ္းသာတာေပါ႔။

Post a Comment