ဆရာသစၥာနီက ဘာေတြေျပာလိုက္လို႔ ဒီေလာက္ရယ္ေမာလိုက္မိသည္ မသိပါ


ဆရာသစၥာနီက ဘာေတြေျပာလိုက္လို႔ ဒီေလာက္ရယ္ေမာလိုက္မိသည္ မသိပါ။
သို႔ေသာ္ အမိအရဖမ္းယူလိုက္ႏိုင္ေသာ ဤဓာတ္ပုံေၾကာင္႔ (ဤမ်ွ) ဟက္ဟက္ ပက္ပက္ ရယ္ေမာလိုက္မိေၾကာင္း မျဖစ္မေန ဝန္ခံရပါေတာ႔မည္။
၂၀၁၅ သည္ ကံေကာင္းေသာ၊ ရယ္ေမာဖြယ္မ်ားေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။
၆ ရက္ခန္႔ကေရာက္ေသာ ဓမၼဂဂၤါသည္လည္းေကာင္း
ယေန႔ေရာက္ေသာ သစၥာနီသည္လည္းေကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္သည္လည္းေကာင္း


Post a Comment