ငခ်ိတ္ေပါင္း


မနက္ျဖန္မနက္ ငခ်ိတ္ေပါင္း လာကပ္ခ်င္တဲ႔ ဒကာမတစ္ေယာက္က ေလ်ွာက္ ထားသျဖင္႔ လက္ခံလိုက္ပါသည္။ ျငင္းရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ ပဲနံျပားကပ္လိုေၾကာင္း ေလ်ွာက္ထားသူ မရွိပါ။ ရွိေစဆိုျငား ပထမေလ်ွာက္ ထားသူ၏ အလႉကိုသာ လက္ခံရန္ ဝိနည္းေတာ္ပညတ္ခ်က္ ရွိသည္။ ေနာက္လူကိုလက္ခံဖို႔ ေရွ႕လူကိုျငင္းရင္ အာပါတ္သင္႔သည္။

Comments

ဒီလူက ပထမလတ္တန္းေအာင္ အင္ဂ်င္နီယာ
Ko Wun Tho ဘုရားရွင္မွ လွဴသမ်ွ လက္ခံရန္ အဆိုရွိသျဖင့္
ေမ်ွာ္လငိ့နိုင္ေသးေျကာင္း

ကမ္းလက္။ ။ လာခဲ႔ပါ။ ဝမ္းေတာ္ဆန္႔သမ်ွေတာ႔ ဘုန္းေပးပါမည္။ အရင္လူကိုေတာ႔ မျငင္းပယ္ေကာင္းပါ။

Myo Myintzaw "တရက္တမ်ိဳးပဲသုံးေဆာင္ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ယူစရာျဖစ္ေနတယ္ဘုရား ညဏ္မမွီပါဘုရား"
ကမ္းလက္ "မဟာဒုက္စတဲ႔ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားရဲ႕ ပင္႔ဖိတ္မႈကို လက္ခံထားၿပီးၿပီမို႔ လူကုန္ထံ၊ အာဏာရွိ လိစၦဝီတို႔ရဲ႕ ပင္႔ဖိတ္မႈကို ဘယ္ေလာက္ဖိအားေပးေပး (ဒါက ႏိုင္ငံေရး စကား)၊ ဘယ္လိုဆြမ္း၊ ဘယ္လိုဟင္း၊ ဘယ္လိုလႉဖြယ္ေတြ ဆက္ကပ္ပါမယ္လို႔ ဆိုဆို (ဒါက စီးပြားေရးစကား) လက္မခံခဲ႔တာက ဘုရားရွင္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ေပါ႔ ဒကာ မ်ိဳးျမင္႔ေဇာ္။ ေနာက္လူက ဒုတိယဦးစားေပး၊ ေခတ္စကားနဲ႔ ဝိတ္တင္းလစ္ ေပါ႔။ ဒီေန႔ ေနာက္သလို တည္။ တည္သလို ေနာက္။ အားလုံးက အမွန္ေတြပါ။ မ်က္ေစ႔ ရႈပ္မွာစိုးလို႔ က်မ္းမညႊန္းတာ။

Post a Comment