တ႐ုတ္ေလးမ်ိဳး


ေလာက၌ တ႐ုတ္ေလးမ်ိဳး ရွိေလရာ၏။ အဘယ္ေလးမ်ိဳးတို႔နည္းဟူမူ
၁။ ျပည္ႀကီးတ႐ုတ္
၂။ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္၀မ္တ႐ုတ္၊
၃။ စင္ကာပူ စသည္တ႐ုတ္
၄။ မေလး၊ အင္ဒို၊ ျမန္မာတ႐ုတ္တို႔တည္း။

ယင္းတို႔တြင္ နံပတ္ ၄ သည္ စိတ္ေနသေဘာထား အျဖဴစင္ဆုံးဟု စလုံးတို႔ကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံၾကေလ၏။
(အထက္သို႔ အစဥ္အတိုင္း မွတ္ေလ)

က်မ္းကိုး။ အင္တာနက္ နိကာယ္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ ၀ဂ္၊ စလုံးသုတ္။

Post a Comment