ဒါေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတာ


အဲဒီ အဂၤလိပ္သံအမတ္ ကုလားျဖဴကို ဒီအတိုင္း လႊတ္မထားသင့္ဘူး။ သမတႀကီးနဲ႔တကြ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လုံးကို သက္သက္အရွက္ခြဲခ်င္လို႔ ဘတ္စ္ကားေလ်ွာက္စီးျပတာ။ ဒါလည္း လူထုကို ဆူပူေအာင္လုပ္နည္း တစ္မ်ိဳးပဲ။ ဒါေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတာ။ မွတ္ေလာက္ေအာင္ ဆုံးမလိုက္ရမွာ။

Post a Comment