သူမ်ားကေျပာတဲ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းဆိုေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး ႂကြားခ်င္တာေပါ့ေလ


ရန္ကုန္က လူၾကံဳေရာက္လာလို႔ပါ။ မ်က္ေစ့ေနာက္သြားရင္ ေဆာရီးပဲ။Post a Comment