မႏွင္းေဝေအာင္နဲ႔ နားဝင္မခ်ိဳတဲ႔ အမွန္တရား


ႏွင္း။ ။ ဘုန္းဘုန္း ဟိုေန႔က ကုလားပဲဟင္းခ်က္တာ ဘယ္လိုလဲ ဘုန္းဘုန္း၊ ဖီးဘက္ေလး ေပးပါအုံး။ ၁၉ ရက္ေန႔ေရာက္ရင္ ခ်က္ရေအာင္။

ဘုန္း။ ။ သိပ္မစြံေသးဘူးဗ် မႏွင္းေဝေအာင္။ ေဒၚေထြးကိုေမးၿပီး ထပ္ႀကိဳးစား ၾကည့္လိုက္အုံး။

ႏွင္း။ ။ တင္ပါ႔ဘုရား၊ တင္ပါ႔ဘုရား။

အေၾကာင္းသိခ်င္းဆိုေတာ႔ အိုေကပါတယ္။ မီဒီယာေခတ္မွာ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း က မွန္ဖို႔လိုတယ္မဟုတ္လား။

Post a Comment