စာမက်က္ရဘဲ ေတာ္ေနတဲ႔ ကေလးေတြက ဖင္လန္က ေက်ာင္း သားေတြ


အစိုးရလည္းပါတယ္၊ အစိုးရခ်ည္းပဲလည္း မဟုတ္ဘူး။
အာရွက ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ၊ မကာအိုက ေက်ာင္းသားေတြလို ေန႔ညမနား ဖိအားေတြနဲ႔ စာမက်က္ရဘဲ ေတာ္ေနတဲ႔ ကေလးေတြက ဖင္လန္က ေက်ာင္း သားေတြပါ။
အဓိကအေၾကာင္းက လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ ပညာေရးအေပၚ သေဘာထား။
အမွတ္အျမင္႔ဆုံးနဲ႔ ေက်ာင္းၿပီးသူေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ေလာက္က ဆရာဝန္ျဖစ္ ဖို႔၊ ေရွ႕ေနျဖစ္ဖို႔ထက္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ရတာကို ပိုၿပီး ဂုဏ္ယူၾကတယ္။

Ref: The Smartest Kids in the World

Post a Comment