စနစ္က မေကာင္းေတာ့လို႔လား စနစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္တာ မမွန္လို႔လား


အမ်ား ျမင္သာေအာင္ ေဝါေပၚတင္ေပးတာပါ။ ကြန္႔မင္ကိုသြားဖတ္ရင္လည္း ရပါတယ္။ စံ နဲ႔ ခၽြင္းခ်က္က ရွိေနၿပီးသားမို႔ ထပ္မေျပာေတာ႔ပါ။

ဆယ္တန္းကို သုံးႏွစ္ေအာင္းေျဖျခင္းက တကယ္ေတာ႔ ခၽြင္းခ်က္ပါပဲ။
၁။ အဲဒီခ်ဥ္းကပ္နည္းနဲ႔ ေက်ာင္းသား ဘယ္ေလာက္ရာႏႈန္းခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မလဲ။
၂။ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ဒီနည္းအတိုင္း ခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါက စံ ျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီ "စံ" က ေဆးဝင္ဖို႔ ပညာသင္ႏွစ္ "သုံး" ႏွစ္ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါဘုရား။ ခၽြင္းခ်က္နဲ႔ "စံ" ေအာက္မွာဆို စိတ္ဝင္စားပါတယ္။
***********************************************************************
Ja Buda အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာဆရာဝန္ဟာ ေတာ္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ေတာ္ခ်င္တဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆယ္တန္းမွာ သုံးႏွစ္ ေအာင္းခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ပါ။ စနစ္ကိုခ်ည္း ပုံခ်တာေတာ့ သိက္မစားလြန္းဘူး။ စနစ္က ရွိပီးသား။ ခ်ဥ္းကပ္တတ္ဖို႔သာ အခရာၾကမယ္။ ၂၅၀၀ေက်ာ္က ဗုဒၶစနစ္ကို က်င့္သုံးလို႔ ေျမျပင္က စပါးလမ္းတာေတာင္ မေျခာက္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ခုလည္း အဲ့စနစ္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ ရွားလြန္းလို႔ ဘယ္ကလြတ္လိုက္မွန္း မသိတဲ့ မိုးပ်ံပူေပါင္းကို တၿမိဳ႕လုံး ရဟႏၲာ အမွတ္နဲ႔ ဖင္ဘူးေတာင္းေထာင္ ရွိခိုးေနၾကရတယ္။ ဒါဘာလို႔လဲ။ စနစ္က မေကာင္းေတာ့လို႔လား စနစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္တာ မမွန္လို႔လား။

ခုပဲ ဖတ္လိုက္မိတယ္။
Discussion is always better than argument. Because Discussing is to find out what is right ! Argument is to find out who is right.

ဒီေတာ့ ခု ပညာေရးစနစ္ကို ဘယ္သူမွန္တယ္ဆိုတာအတြက္ပဲ ထပ္တလဲလဲ ေရရြတ္ေနၾကၿပီး ဘာက အမွန္ဆိုတာအတြက္ေတာ့ ပါးစပ္ေတြက စြန္႔အေနၾကတယ္။ ဒီအတိုင္းဆို ဗုဒၶပိဋကတ္ေတာ္ေတြ ပုဇြန္ေတာင္ ပို႔လိုက္႐ုံရွိတာေပါ့။
Unlike · Reply · 1 · 4 mins

Post a Comment