အဲဒီ စာအုပ္က မျဖစ္မေန ဖတ္ရ၊ ကိုးကားေနရတဲ႔ တက္စ္ဘုတ္ပဲ


လီကြမ္းယုစာအုပ္အတြက္ အစအဆုံး အကူအညီေပးခဲ႔တဲ႔ မစၥတာ လီ (Dr.Lee Chuan Guan) ရဲ႕သမီးက ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို ေလ႔လာေနသူပါ။ ဒါနဲ႔ သူ႔ကို "The Clash of Civilizations" ကို သိသလားဆိုေတာ႔ "ေပၚလစ္တီကယ္ ဆိုင္းယင္႔စ္ေက်ာင္းသားက မသိလို႔ ဘယ္ရမလဲ။ အဲဒီ စာအုပ္က မျဖစ္မေန ဖတ္ရ၊ ကိုးကားေနရတဲ႔ တက္စ္ဘုတ္ပဲ၊ သမီးတို႔ တကၠသိုလ္ရယ္မွ မဟုတ္ဘူး၊ ကမၻာ႔တကၠသိုလ္တိုင္းလိုလိုမွာ အဲဒီစာအုပ္က တ


ေျပာခ်င္တာက ဒီစာအုပ္ ဒုတိယတြဲကို ပရင္႔ထုတ္၊ ပရုဗ္ဖတ္ေနတယ္တို႔ ဘာတို႔ေပါ႔ေလ။

Post a Comment