အေဝးကြင္းေပမဲ႔


အာဆင္နယ္ကေတာ႔ အေဝးကြင္းေပမဲ႔ စပါးကို ၂-၁ နဲ႔ရႉံးသြားေလရဲ႕။
စပါးရဲ႕ ဟာရီး ကိန္း ေျခက မက္ဒရစ္ေစာ္နံတယ္။ ေတာ္ေတာ္ထိေရာက္တာပဲ။
အခုလည္း ဂန္းနားေတြကို သူ႔ႏွစ္ဂိုးနဲ႔ က်ည္ဆြံ႔သြားေစခဲ႔တယ္။ ပြဲေကာင္း တစ္ပြဲပါ။
ဦးေအာင္မင္း၊ ေက်ာင္းသားပြဲထက္ ေျခပိုညီတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။

Post a Comment