ငယ္ေသးေတာ႔ စစ္ကားေတြေခၚျပ


နည္းနည္းႀကီးလာေတာ႔ သူတို႔ကို စစ္ကားေတြနဲ႔တား၊ ဟဲဟဲ၊ ဟုတ္ေတာ႔ေနၿပီ။
ကေလးေတြ စကားမေျပာတတ္ခင္မွာ စကားေတြ စြတ္သင္ေပးၾက
စကားလည္း ေျပာတတ္ေရာ "တိတ္တိတ္ေန၊ စကားသိပ္ေပါတာပဲ" ဆိုၿပီး တားၾကတာက လူႀကီးသဘာဝေလ။
(ရီးဒါး ဒိုင္ဂ်က္)

ကမ္းလက္ shared Ye Htut's post.
 

Post a Comment