ကြန္မင္႔ရွင္သို႔ ေလ်ွာက္ထားလႊာ


Ashin Kavissara "ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဒီအစုိးရမွာ အမ်ား လက္ ခံႏုိင္တဲ့ ပညာရွင္မရွိပါဘူး။ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးရဲထြဋ္တုိ႔ ထြက္ လာတယ္။ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဘယ္မွာေအာင္ျမင္ လုိ႔လဲ။ ဦးရဲထြဋ္ကေတာ့ သူသိသူတက္ပဲ။ အီရက္ႏုိင္ငံ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ လက္ ထက္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတာ္ေတာ္တူတယ္။ ဦးသိန္းစိန္လူေ႐ြးေတာ္ တယ္။"
Unlike · Reply · 27 · 7 hrs · Edited
************************************************************************
ဆက္ဒမ္ဟူစိန္လက္ထက္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ သူတို႔ခ်င္း တူပုံေလးပါ အားလုံးသိရေအာင္ ခ်ီးျမွင္႔ ေရးသားေပးပါဦးဘုရား။

Post a Comment