အလႊာေပါင္းစုံက စာဖတ္သူ


အလႊာေပါင္းစုံက စာဖတ္သူ လူတန္းစားေတြကို ေဖ႔စ္ဘုတ္က ရုတ္တရက္ ႀကီး ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ေတာ႔ ခံယူခ်က္ မတူညီမႈ၊ ေတြးေတာ သုံးသပ္ပုံ အတိမ္အနက္ စတာေတြ သိသိသာသာေပၚထြက္လာတယ္။ ေနာက္ တုန္႔ျပန္ခြင္႔ပါေပးထားေတာ႔ ဒီ ကြာဟမႈက ရုပ္လုံးပိုႂကြလာျပန္တယ္။ ေရရွည္ မွာေတာ႔ အသားက်သြားစရာ ရွိပါတယ္။ အခုထိေတာ႔ စိတ္ဓာတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အား နည္းတဲ႔ ဘာသာစကားေတြမွာ ဆဲသံေတြ ထူေနဆဲပဲျဖစ္ေနႏိုင္တယ္။ ဆဲဆိုမႈ၊ ေဒါသတႀကီးတုန္႔ျပန္မႈေတြ သီဟိုဠ္ေတြဆီမွာ အေတာ္နည္းတာ ေတြ႔ရတယ္။

Post a Comment