မဂၢင္ရွစ္ပါးနဲ႔ ဆိုရွယ္အက္သစ္


မဂၢင္ရွစ္ပါးနဲ႔ ဆိုရွယ္အက္သစ္ဆိုၿပီး ေလ႔လာမႈေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဆိုရွယ္ လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ သမာဓိမဂၢင္၊ ပညာမဂၢင္ေတြက သိပ္မဆိုင္လွေတာ႔ ပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အဓိက သက္ဆိုင္တာက သီလမဂၢင္ေတြျဖစ္သြား ပါေတာ႔တယ္။
သမၼာဝါစာ၊
သမၼာကမၼႏၲ၊
သမၼာ အာဇီဝေပါ႔။

သမၼာဝါစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
မုသာဝါဒါ ေဝရမဏိကို Truth (မွန္ကန္),
reliable (လက္ခံႏိုင္ဖြယ္) ,
firm (ခိုင္မာ),
trust worthy (ယုံၾကည္ထိုက္).

ပိသုဏဝါစာ ေဝရမဏိကို
Rejoice in unity (ညီညြတ္မႈကို လိုလားျခင္း)
delight in unity (ညီညြတ္မႈမွွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း)
speaks words that promote unity (ညီညြတ္ေရးကို အေလးထား ေျပာ ဆိုမႈ) ဆိုတဲ႔ ပါဠိေတာ္လာ သမဂၢရတာ စတဲ႔ စကားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

ဖရုသဝါစာ ေဝရမဏိကိုေတာ႔
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ ( Nela),
နားခ်မ္းသာ (kanna sukha)
ၾကင္နာ (Pemaniya),
စိတ္ႏွလုံးကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ (Hadayangama)
ယဥ္ေက်း (pori) စတာေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

သမၼပၹလာပဝါစာ ေဝရမဏိကိုေတာ႔
Speaks at the proper time(Kala vadi) ေျပာခ်ိန္မွန္
speaks the truth(Bhutavadi) အမွန္ေျပာ
purposeful ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေျပာ
profitable အက်ိဳးရွိရွိေျပာ လို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

သမၼာကမၼႏၲကေတာ႔ ရွင္းပါတယ္။ ဒီေန႔ေျပာေနၾကတဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးေတြပါ။
သူ႔အသက္မသတ္ရ ဆိုတာက လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ခြင္႔ (The right to live)
မခိုးရ ဆိုတာက တရားသျဖင္႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ (Property right)
ကာေမသု ေရွာင္ဆိုတာက လူမႉဆက္ဆံေရး ထိမ္းသိမ္းမႈ (The right of relationship) ပါ။

သမၼာ အာဇီဝကို တစ္ခြန္းတည္းနဲ႔ေတာင္ ရွင္းျပႏိုင္ပါတယ္။
ဒါကေတာ႔ အသက္ေမြးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ (တနည္း) စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစကား (Mutual interests) ပါ။ ျမန္မာလို ကုသိုလ္ရ၊ ဝမ္းဝ၊
ေခတ္စကားနဲ႔ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈျခင္းမ်ိဳးပါ။

ဒီည လက္ခ်ာေပါ႔ေလ။

Post a Comment