အဲဒါ သစၥာနီ တဲ႔။ စကၤပူ၊ ၂၂ ရက္ေန႔ ေတြ႔ရေအာင္။


ကမ္းလက္ shared Thitsarni Poet's post.
Thitsarni Poet

ျပည္သူ႕ ဥဒါန္း

ေအာင္ဆန္းကုိ....
ေျမမွာျမွဳတ္ထား ပတၱျမားျဖစ္၏
မီးနဲ႔ေရာေမႊ ေရႊျဖစ္၏။

ေအာင္ဆန္းကုိ....
ထက္ျခမ္းခြဲခ် ေန,လ ျဖစ္၏
ေကာင္းကင္မွာႀကဲ ႀကယ္ရဲျဖစ္၏။

ေအာင္ဆန္းကုိ....
ပင္လယ္ထဲပစ္ ပန္းေလွျဖစ္၏
ေလထဲမွာျဖန္႔ ခ်စ္ရနံ႕ျဖစ္၏
တစ္နိဳင္ငံလုံး သင္းမဆုံး။

သစၥာနီ

(ေဖေဖၚဝါရီ12,13,14 ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္တြင္ ခင္းက်င္းျပသ
မည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အႏွစ္တစ္ရာျပည့္အမွတ္တရ ART SHOW
ကဗ်ာ ပန္းခ်ီ ကာတြန္းႏွင့္ဓာတ္ပုံျပပြဲ ကဗ်ာျပခန္းတြင္
ဤကဗ်ာကုိျပသထားပါမည္။)

Post a Comment