သူ႔ေလာဂ်စ္က မိုက္တယ္။


ကမ္းလက္ shared BoBo Than's post.
BoBo Than

တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ဝိုက္ကတ္သမားေတြကို မဲေပးခြင့္ျပဳသင့္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့ လူကို....ေျပာခ်င္တာက
ခင္ဗ်ား သမီးနဲ႔ တြဲေနတဲ့ သူ႔ရည္းစား...
တခ်ိန္မွာ သားမက္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေကာင္ကို
အခုကတည္းက အိမ္မွာ
ခင္ဗ်ားသမီးတဲ့ အတူ ညညလာအိပ္ခိုင္းလိုက္ပါ....

Post a Comment