ႏိုင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး၊ လက္နက္အထိ တ႐ုတ္က ဖိအားေပးေနမွာ


ဒါေတြက အသစ္မဟုတ္သလို အေဟာင္းလည္းမဟုတ္ဘူး။
ႏိုင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး၊ လက္နက္အထိ တ႐ုတ္က ဖိအားေပးေနမွာ။
႐ုရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ ရင္ဖြင့္ေပါင္းလို႔မရတာလည္း ဒီအခ်က္ပဲ။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကာခ်ဳပ္႐ုံးက မွန္တယ္။ သမတရံုး မွားတယ္။
တ႐ုတ္ကို ဒီပလိုေမစီေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ခပ္တင္းတင္းကိုင္မွ ရမယ္။ အဲဒါ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပဲ။ မြတ္စလင္ခံမေနရင္ အႀကီးအက်ယ္ ျပသနာျဖစ္မွာက တ႐ုတ္နဲ႔အေနာက္။ ျမန္မာက တံခါးဖြင့္ေပၚလစီက်င့္သုံးၿပီးတဲ့ေနာက္ တ႐ုတ္ကို ဖားေနစရာ မလိုဘူး။


Post a Comment