Unsound hero


ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္ရဖူးပါတယ္။ ေအာင္ဆန္းဆိုတဲ႔အမည္ဟာ ႏိုင္ငံျခား သားေတြအတြက္ မွတ္ရ၊ အသံထြက္ရတာ အေတာ္ခက္ပါသတဲ႔။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ေဆာင္းပါးရွင္က အဂၤလိပ္လို "Unsound hero" လို႔ မွတ္လိုက္ပါ တယ္ တဲ႔။
"အန္ေဆာင္း" ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေတာ႔ "ေအာင္ဆန္း" ျဖစ္သြားေရာ တဲ႔။

Post a Comment