က်ေနာ္နဲ႔ ေနာက္ေတာက္ေတာက္ အမွန္တရားမ်ား


မီးသတ္သမားျဖစ္ခ်င္တာလို႔ တစ္ခ်ိန္တုံးက ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ထင္ခဲ႔ဖူတယ္။
တကယ္ေတာ႔ မဟုတ္ဘူးဗ်။
သူမ်ားအိမ္က မွန္တံခါးေတြ ရိုက္ခြဲရတာကို သေဘာက်တာ။
မီးသတ္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။

ေနာက္ၿပီး အရင္က စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္တာလို႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ထင္ခဲ႔ဖူးတာ။
ဒါလည္းမဟုတ္ျပန္ဘူးဗ်။
မတည့္တဲ႔လူေတြကို ကေလာ္တုတ္ခ်င္တာ၊
စာေရးခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။

Post a Comment