ဂရိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ Alexis Tsipras


ဂရိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ Alexis Tsipras က စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္။
အသက္ ၄၀ ပဲရွိေသးၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ မွာ အသက္အငယ္ဆုံး ဂရိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။
၁၉၉၀ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမွာ ေက်ာင္းသားနဲ႔အစိုးရအၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေပးႏိုင္သူ။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ လူလတ္တန္းစားမိဘေတြက ေမြး။ လူထုေရွ႕ အဂၤလိပ္စကား မေျပာ။ နက္ကတိုင္ မစည္း။
ႏွိမ္႔ခ်၊ ရိုသား၊ ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔လို႔ လူႀကိဳက္မ်ားသတဲ႔။
ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမွာ ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔ Peristera Batziana နဲ႔ လက္မထပ္ဘဲ အတူေန။ (သား) ကေလးႏွစ္ေယာက္ရွိ။
ဇႏၷဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၅ ကေနစၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္။
ေဘးကေတာ႔ အေတြ႔အႀကဳံႏုနယ္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ျပသနာက ထူထပ္။ ဘယ္လိုခရီးဆက္မလဲ ေဝဖန္ေနၾကတယ္ေပါ႔။

Post a Comment