ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို အျမည္းကမ္းလက္ shared သက္ႏွင္း သုႏၵရီ's video.
သက္ႏွင္း သုႏၵရီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို အျမည္းသေဘာေလး ၾကည့္ေစခ်င္တယ္…

တကယ္ေကာင္းပါတယ္…

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနရာက သရုပ္ေဆာင္သူေရာ ေဒၚခင္ၾကည္အျဖစ္သရုပ္ေဆာင္သူေရာ ပီျပင္ပါတယ္…

ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနရတယ္လို႔ မထင္ရေအာင္ အသက္ဝင္တဲ႔ ဇာတ္ကားပါ…

Post a Comment