ဘာဝနာ ရုပ္ႂကြင္း?တရားထိုင္ေနဟန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးရဲ႕ ရုပ္ႂကြင္းက အြန္လိုင္းသတင္းကေန သတင္းစာသတင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္သူရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းျဖစ္မယ္ဆိုတာ တိတိက်က်မဆိုႏိုင္ေပမဲ႔ လားမားဂိုဏ္းဝင္ နာမည္ႀကီး ရုရွား ဘုန္းေတာ္ ႀကီးျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္းရွိတဲ႔ ရုပ္ႂကြင္းလို႔ ဆိုၾက ပါတယ္။

ဆရာဝန္လည္းျဖစ္သူ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Dr Barry Kerzin ရဲ႕ အဆိုအရ ဒီအေျခအေနဟာ တရားဘာဝနာပြားမ်ားမႈမွာ အျမင္႔ဆုံးနီးပါးကိုေရာက္ေနၿပီး ဗုဒၶျဖစ္ဖို႔ပင္ နီးကပ္ေနၿပီ၊ ဒီအတိုင္း ဆက္လက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္ သုံးပတ္ အတြင္း မွာ ခႏၶာကိုယ္ ေသးငယ္သြားၿပီး အျမင္႔ဆုံးကိုေရာက္ရွိသြားတယ္၊ ဝန္က်င္ရွိ လူေတြကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီရုပ္ႂကြင္းကို ေမွာင္ခိုေဈးနဲ႔ေရာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနစဥ္ ရဲကေတြ႔ရွိခဲ႔တာျဖစ္တယ္လို႔ the Siberian Time သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ဆက္စပ္တဲ႔ ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းမွာ အႀကိမ္ ၄၀ ေလာက္ ရွိခဲ႔ဖူးတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Post a Comment